Masz niewiele wolnego czasu na to, aby przejść szkolenie BHP? Możesz skorzystać z wygodnej formy, jaką jest e-learning. Bez wychodzenia z domu, tracenia czasu na dojazdy, w dowolnym miejscu, pozyskasz niezbędną wiedzę w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na skorzystanie ze szkoleń e-learningowych pozwalają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Pracownicy administracyjno-biurowi, inżynieryjno-techniczni oraz kadry kierownicze mogą poznawać zagadnienia BHP w ramach samokształcenia kierowanego. Dlatego też przygotowaliśmy szeroką ofertę w tym zakresie. W ramach przygotowanych na naszej platformie szkoleń BHP w formie e-learningu można przejść, m.in. szkolenie BHP dla:

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się tematyką tych szkoleń. Ukończenie każdego z nich wiąże się z uzyskaniem ważnego zaświadczenia.
Szkolenia BHP Cennik

Szkolenia e-learningowe - gdzie chcesz i jak chcesz!

Na czym polegają szkolenia BHP metodą e-learningową? Każdy użytkownik, który zakupi u nas szkolenie otrzymuje indywidualne dane dostępowe (nazwę oraz hasło), na których podstawie loguje się do swojego konta na naszej stronie internetowej, wraz z instrukcją dalszego postępowania. Po wykonaniu tych czynności może rozpocząć szkolenie.  Największą dogodnością tego typu szkolenia jest fakt, że w każdej chwili użytkownik może je zatrzymać i w dowolnym momencie wrócić do miejsca, w którym wcześniej przerwał naukę. Szkolenia nie mają żadnych ograniczeń czasowych, będą dostępne tak długo aż zostaną ukończone. Ostatnim etapem jest zaliczenie testu końcowego. Pozytywny wynik oznacza otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia niezwłocznie po zdaniu egzaminu.

Napisz do nas
Już dziś zapisz się mailowo przez naszą stronę internetową lub telefonicznie! Szkolenie BHP e-learning, gdzie chcesz i jak chcesz? Jest to możliwe!