Czy pracodawca może prowadzić szkolenia BHP?
Zgodnie z przepisami pracodawca może prowadzić szkolenia wstępne (część ogólną i instruktaż stanowiskowy) i szkolenie okresowe.

Powyżej określone uprawnienia mają swoje źródło w zapisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. nr 180, poz. 1860).

Pracodawca uprawniony do przeprowadzenia szkolenia musi dysponować świadectwem ukończenia kursu przeznaczonego dla przedsiębiorców realizujących funkcje służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Aby pracodawca mógł samodzielnie pełnić funkcje służby BHP w swoim miejscu pracy, musi, oprócz ukończenia niniejszego szkolenia, spełnić poniższe warunki:

- posiadać aktualne szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
- zatrudniać do 10 pracowników lub
- zatrudniać do 50 pracowników, przy czym firma musi być zakwalifikowana do grupy działalności niegenerującej wysokiego ryzyka wypadków (nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).
 

Product

Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

149 PLN 119 PLN - 20%

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 119 PLN

Pracodawca, prezes, dyrektor, kierownik i cała reszta kadry.

Product

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

856 PLN 599 PLN - 30%

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 599 PLN

Uzyskaj uprawnienia aby samodzielnie szkolić swoich pracowników.


ICE BHP
Internetowe Centrum Edukacji

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl