Jakie warunki musi spełniać pracodawca aby mógł samodzielnie prowadzić szkolenia z zakresu BHP?

Organizacja, która zatrudnia więcej niż 100 osób, zobligowana jest do zorganizowania służby bhp. Świadczy ona zadania o charakterze doradczym oraz nadzorującym w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast organizacja skupiająca mniej niż 100 etatowców przekazuje realizacje funkcji dotyczących służby bhp osobie, która wykonuje inne zadania służbowe. Co więcej, zatrudniający może także indywidualnie świadczyć funkcje w aspekcie bhp w swoim przedsiębiorstwie. Jednakże, zobligowany jest w tej kwestii do spełnienia wytycznych, które w sposób bezpośredni określone zostały w zapisach Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku  (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Uwzględniając treść art. 23711 Kodeksu Pracy, zatrudniający może indywidualnie wykonywać prace służby bezpieczeństwa i higieny pracy, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż:
1. Zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp, jeżeli
- zatrudnia do 10 pracowników albo
- zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
​​​​​​​2. Zatrudniający musi dysponować potwierdzeniem o ukończonym szkoleniu dla pracodawców realizujących prace służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto szkoleniu o charakterze okresowym, które obejmuje techniki prowadzenia szkolenia stanowiskowego. Podkreślić należy jednak fakt, że nie musi on dysponować wykształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia niezbędne są do indywidualnego prowadzenia przez niego kursu o charakterze wstępnym w formie instruktażu, który obejmuje zagadnienia ogólne oraz stanowiskowe.

Product

Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

149 PLN 119 PLN - 20%

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 119 PLN

Pracodawca, prezes, dyrektor, kierownik i cała reszta kadry.

Product

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

856 PLN 599 PLN - 30%

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 599 PLN

Uzyskaj uprawnienia aby samodzielnie szkolić swoich pracowników.


ICE BHP
Internetowe Centrum Edukacji

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl