Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?
Wymienia się dwa rodzaje szkoleń z zakresu bhp, a mianowicie szkolenia wstępne, a także o charakterze okresowym. Pierwsze z wymienionych obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Takie szkolenie skierowane jest do nowego pracownika przed objęciem przez niego nowych obowiązków. Szkolenia okresowe zgodnie z określeniem przeprowadzane są co pewien okres.
Pierwszy kurs tego typu przeznaczony dla zatrudniających oraz pracowników pełniących funkcje kierownicze powinien zostać przeprowadzony do 6 miesięcy od chwili podjęcia obowiązków służbowych. W przypadku pozostałej grupy osób szkolenie takie musi zostać przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy.
Kolejne kształcenie o charakterze okresowym powinno być przeprowadzane zgodnie z następującymi terminami:
  • do 3 lat - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • do 5 lat - pracodawcy oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, pracownicy inżynieryjno-techniczni, świadczący służbę bhp i osoby wykonujące jej zadania, a także osoby pełniące obowiązki, które związane są z niebezpieczeństwem obecności czynników szkodliwych dla organizmu, uciążliwych albo niebezpiecznych lub z odpowiedzialnością w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • do 6 lat - osoby zatrudnione w administracji.
     

Oferta szkoleń


ICE BHP
Internetowe Centrum Edukacji

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl