Szkolenia BHP Online po angielsku

Szkolenia BHP Online w języku angielskim

Jeśli Twoja Firma zatrudnia anglojęzycznych pracowników lub obcokrajowców, nasza oferta zaspokoi Twoje oczekiwania. Organizujemy okresowe szkolenie  BHP, PPOŻ i Pierwszą Pomoc w języku angielskim.  Bariera języka polskiego przestaje być problemem.

Szkolenia w zakresie BHP w języku angielskim prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych w  systemu e-learning.

Oferujemy szkolenie BHP w języku angielskim dla najbardziej wymagających klientów branży administracyjnej, IT, finansowej, medycznej i handlowej oraz pokrewnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę tłumaczy z kilkuletnim doświadczeniem, którzy współpracowali z zagranicznymi firmami z różnych branż.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. Szkolenia BHP Online – Lepsza Strona Edukacji.

Health and safety training in English

If your company employs English-speaking employees or foreigners, our offer will satisfy your expectations. We organize periodic OSH training, fire protection and first aid in English.

The barrier of the Polish language ceases to be a problem.

Health and safety training in English is conducted in the form of multimedia presentations in the e-learning system.

We offer health and safety training in English for the most demanding clients in the administrative, IT, financial, medical and commercial sectors and related industries. We have a qualified team of translators with several years of experience who have cooperated with foreign companies from various industries.

We cordially invite you to cooperate with us. Health and Safety Training Online - Better Education Site.

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych w języku angielskim

Online OHS training for Employees administrative - office

- 15%
140

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku angielskim

Online OHS training for Employers and managers of employees

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy i personelu medycznego w języku angielskim

Online OHS training for Doctors and medical personnel

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w języku angielskim

OHS training for office Employees - remote work

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli szkół wyższych w języku angielskim

Online OHS training for Higher Education Teachers

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli i pracowników oświaty w języku angielskim

Online OHS training for Teachers and employees of education

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach w języku angielskim

Online Health and Safety training for Carers and teachers in the kindergartens and nurseries

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników inżynieryjno - technicznych w języku angielskim

Online OHS training for Engineering and technical workers

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Sprzedawców i kasjerów w języku angielskim

Online Health and Safety training for Sellers

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników IT w języku angielskim

Online Health and Safety training for IT employees

- 10%
77

69

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w języku angielskim

Kurs wstępny w języku angielskim dla pracowników wykonujących pracę zdalnie i hybrydowo

- 10%
107

96
- 60%
248

99

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Krzysztof Trześniewski

Opiekun klienta- instruktor
BHP, PPOŻ, KPP

Tel.: 602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl


Internetowe Centrum Edukacji BHP i PPOŻ

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10

godziny pracy biura
poniedziałek - piątek 08:00-16:00
Zaufali Nam