Szkolenia BHP Online w języku angielskim

Jeśli Twoja Firma zatrudnia anglojęzycznych pracowników lub obcokrajowców, nasza oferta zaspokoi Twoje oczekiwania. Organizujemy okresowe szkolenie BHP, PPOŻ i Pierwszą Pomoc w języku angielskim.  Bariera języka polskiego przestaje być problemem.

Szkolenia BHP w języku angielskim prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych w  systemu e-learning.

Oferujemy szkolenie BHP po angielsku dla najbardziej wymagających klientów branży administracyjnej, IT, finansowej, medycznej i handlowej oraz pokrewnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę tłumaczy z kilkuletnim doświadczeniem, którzy współpracowali z zagranicznymi firmami z różnych branż.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. Szkolenia BHP Online – Lepsza Strona Edukacji.

Health and safety training in English

If your company employs English-speaking employees or foreigners, our offer will satisfy your expectations. We organize periodic OSH training, fire protection and first aid in English.

The barrier of the Polish language ceases to be a problem.

Health and safety training in English is conducted in the form of multimedia presentations in the e-learning system.

We offer health and safety training in English for the most demanding clients in the administrative, IT, financial, medical and commercial sectors and related industries. We have a qualified team of translators with several years of experience who have cooperated with foreign companies from various industries.

We cordially invite you to cooperate with us. Health and Safety Training Online - Better Education Site.