Szkolenia BHP Online po angielsku

Szkolenia BHP Online w języku angielskim

Jeśli Twoja Firma zatrudnia anglojęzycznych pracowników lub obcokrajowców, nasza oferta zaspokoi Twoje oczekiwania. Organizujemy okresowe szkolenie  BHP, PPOŻ i Pierwszą Pomoc w języku angielskim.  Bariera języka polskiego przestaje być problemem.

Szkolenia w zakresie BHP w języku angielskim prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych w  systemu e-learning.

Oferujemy szkolenie BHP w języku angielskim dla najbardziej wymagających klientów branży administracyjnej, IT, finansowej, medycznej i handlowej oraz pokrewnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę tłumaczy z kilkuletnim doświadczeniem, którzy współpracowali z zagranicznymi firmami z różnych branż.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. Szkolenia BHP Online – Lepsza Strona Edukacji.

Health and safety training in English

If your company employs English-speaking employees or foreigners, our offer will satisfy your expectations. We organize periodic OSH training, fire protection and first aid in English.

The barrier of the Polish language ceases to be a problem.

Health and safety training in English is conducted in the form of multimedia presentations in the e-learning system.

We offer health and safety training in English for the most demanding clients in the administrative, IT, financial, medical and commercial sectors and related industries. We have a qualified team of translators with several years of experience who have cooperated with foreign companies from various industries.

We cordially invite you to cooperate with us. Health and Safety Training Online - Better Education Site.

- 10%
66

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych

Online OHS training for Employees administrative - office

- 15%
100

85

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i kierujących pracownikami

Online OHS training for Employers and managers of employees

- 10%
66

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy i personelu medycznego

Online OHS training for Doctors and medical personnel

- 10%
66

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli i pracowników oświaty

Online OHS training for Teachers and employees of education

- 10%
89

80

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli szkół wyższych

Online OHS training for Higher Education Teachers

- 10%
66

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników IT

Online Health and Safety training for IT employees

- 10%
66

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Sprzedawców

Online Health and Safety training for Sellers

- 10%
76

68

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników inżynieryjno - technicznych

Online OHS training for Engineering and technical workers

- 10%
120

108

Kurs:

PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs w języku angielskim: Fire protection and evacuation course

- 35%
183

119

Kurs:

Pierwsza pomoc przedmedyczna - wersja językowa angielska

First Aid course - Kurs w języku angielskim w formie samokształcenia kierowanego

- 10%
61

55
- 10%
61

55

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Krzysztof Trześniewski

Opiekun klienta- instruktor
BHP, PPOŻ, KPP

Tel.: 602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl


Internetowe Centrum Edukacji BHP i PPOŻ

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10

godziny pracy biura
poniedziałek - piątek 08:00-16:00
Zaufali Nam