Internetowe szkolenia bhp spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 roku oraz uwzględniane są przez organizacje, które pełnią zadania nadzorujące oraz kontrolujące warunki pracy. Przepisy te pozwalają na zorganizowanie kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pod postacią samokształcenia kierowanego, z wykorzystaniem narzędzia internetowego. 

Samokształcenie kierowane - jest narzędziem, które zapewnia zdobycie, modyfikowanie albo uzupełnianie kompetencji oraz wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, z wykorzystaniem źródeł dydaktycznych dostarczonych przez realizatora kursu, szczególnie przy użyciu narzędzi internetowych, z równoczesnym umożliwieniem konsultacji z osobami, które spełniają wytyczne określone dla prowadzących.
Podkreślić należy jednak fakt, że internetowy kurs bhp obejmuje szkolenie wstępne dla pracowników biurowych pracujących zdalnie i szkolenia o charakterze okresowym oraz dotyczy tylko pewnych grup zawodowych. Szkolenie tego typu nie może być wykorzystywane w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach o charakterze robotniczym.

Oferta szkoleń


ICE BHP
Internetowe Centrum Edukacji

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl