Szkolenie wstępne

Szkolenie o charakterze wstępnym przeznaczone jest dla każdej osoby przychodzącej pierwszy raz do pracy. Obejmuje ono instruktaż według wytycznych przygotowanych dla występujących w firmie rodzajów stanowisk. Wymienia się tutaj 2 etapy, które obejmują swym zakresem instruktaż:

1. Instruktaż ogólny - wiedzę z zakresu bhp przekazuje osoba należąca do służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo realizująca funkcje z zakresu określonej służby lub zatrudniający, który indywidualnie świadczy taką czynność. Przedsiębiorca ma uprawnienia do przeprowadzania instruktażu ogólnego pod warunkiem ukończenia szkolenia przeznaczonego dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

2. Instruktaż stanowiskowy - wiedzę przekazuje w tym przypadku przedsiębiorca albo określona przez niego osoba pełniąca funkcję kierowniczą, pod warunkiem, że dysponują one odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym i przeszły przeszkolenie w aspekcie technik prowadzenia instruktażu o charakterze stanowiskowym. Pracodawca może przekazywać wiedzę w ramach instruktażu stanowiskowego pod warunkiem dysponowania aktualnym szkoleniem dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem technik jego prowadzenia (można odnaleźć je poniżej).

W wyniku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 1 lipca 2023 r. szkolenia wstępne BHP należy organizować wyłącznie stacjonarnie.

Opcja szkolenia wstępnego ONLINE pozostała jedynie dla pracowników biurowych pracujących zdalnie lub hybrydowo.
 

Product

Szkolenie wstępne BHP online dla pracowników biurowych - praca zdalna lub hybrydowa

94 PLN 75 PLN - 20%

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 75 PLN

Szkolenie wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników biurowych pracujących w trybie zdalnym lub hybrydowym


ICE BHP
Internetowe Centrum Edukacji

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl