Zobacz jak wygląda certyfikat
Cena Zawiera
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
 • Certyfikat - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP w wersji elektronicznej (pdf)
 • Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Kurs: Metodyka instruktażu stanowiskowego

Uzupełniający kurs dla pracodawców praz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych z metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego .

 

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracodawców,
 • kierowników oraz
 • innych pracowników,

którzy mają za zadanie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla nowo przyjętych lub zmieniających stanowisko pracy pracowników.

Ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z odbyciem szkolenia wstępnego bhp. 

Czytaj więcej...

Termin ważności 5 lat

Lekcja 1. Szkolenie w zakresie bhp

 • Wiadomości ogólne
 • Działalność szkoleniowa
 • Obowiązki pracodawcy
 • Rodzaje szkoleń
 • Szkolenie wstępne
 • Szkolenie okresowe

Lekcja 2. Instruktaż stanowiskowy bhp i jego elementy

 • Przygotowanie procesu nauczania bezpiecznej pracy na stanowisku roboczym
 • Cel szkolenia
 • Czas trwania
 • Szczegółowy program szkolenia
 • Etapy instruktażu stanowiskowego

Lekcja 3. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

Pakiet wzorów dokumentów BHP

Do każdego zakupionego szkolenia udostępniamy darmowy pakiet zawierający wzory najważniejszych dokumentów z dziedziny BHP.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
   
 • Certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
   
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

Zobacz również

- 30%
99

69

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i kierujących pracownikami

Obowiązkowa aktualizacja wiadomości z zakresu BHP i PPOŻ.

- 20%
374

299

Szkolenie BHP online dla:

Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zdobądź kwalifikacje do samodzielnego szkolenia pracowników

- 50%
160

80

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej

Wariant rozszerzony o dodatkowe lekcje dot. pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom

- 50%
128

64

Kurs:

PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs dla wszystkich grup zawodowych obejmujący zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

- 15%
100

85

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i kierujących pracownikami

Online OHS training for Employers and managers of employees

- 10%
56

50

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne dla pracowników rozpoczynających pracę w zakładzie pracyZaufali Nam