Metodyka Instruktażu Stanowiskowego - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:

2 . Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przeprowadzony:

3 . Instruktaż stanowiskowy powinien przeprowadzić:

4 . Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza:

5 . Szkolenie okresowe dla pracownika inżynieryjno - technicznego nie powinno odbywać się rzadziej, niż co:

6 . IV etap instruktażu stanowiskowego polega na:

7 . Szkolenie okresowe dla pracownika administracyjno - biurowego nie powinno odbywać się rzadziej, niż co:

8 . II etap instruktażu stanowiskowego polega na:

9 . Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia opracowuje pracodawca na podstawie:

10 . Czas trwania instruktażu stanowiskowego nie powinien być krótszy niż: