Pracownik Biurowy - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Здійсненням нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства займаються:

2 . Відповідальний за дотримання вимог щодо безпеки і гігієни праці на підприємстві:

3 . Працевлаштування жінок для виконання заборонених робіт:

4 . Тривалість робочого часу підлітка старше 16 років не може перевищувати:

5 . Періодичному медичному огляду підлягають:

6 . Нещасним випадком на виробництві вважається будь-яка подія:

7 . Протокол у зв'язку з настанням нещасного випадку складається не пізніше:

8 . Температура повітря в офісному приміщенні не повинна бути нижче:

9 . На кожного працівника, який одночасно працює в робочому приміщенні, має припадати не менше:

10 . Пристосуванням машин, пристроїв, робочих інструментів і робочих місць, а також середовища до анатомічних і психофізичних особливостей і можливостей людини займаються: