Służba BHP - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

3 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

4 . Przystosowaniem maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i stanowisk pracy oraz środowiska do anatomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka zajmuje się:

5 . Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

6 . Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

7 . Komu podlega służba BHP?

8 . Specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca:

9 . Odległość od stanowiska pracy do ogólnodostępnego ustępu nie może być większa niż:

10 . Miarą wpływu mikroklimatu gorącego na pracownika jest wskaźnik: