Ratownik Medyczny - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

3 . Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

4 . Zgodnie z art. 2378 paragraf 1 rodzaje środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy jest niezbędne, ustala:

5 . Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do:

6 . Podstawowa norma czasu pracy w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę dotyczy:

7 . Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

8 . Jedną z podstawowych metod profilaktyki zakażeń jest:

9 . Przy badaniu rentgenowskim występuje:

10 . Narażenie na materiał potencjalnie zakaźny w czasie wykonywania obowiązków służbowych przez ratowników medycznych to: