Pracodawca i Kierownictwo Medyczne Narażeni na Pole EM - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

3 . Zgodnie z art. 2378 paragraf 1 rodzaje środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy jest niezbędne, ustala:

4 . Co to jest ryzyko zawodowe?

5 . Badania kontrolne pracownika przeprowadzane są w przypadku:

6 . Podstawowym obowiązkiem pracownika określonym w Kodeksie Pracy jest:

7 . Podstawowa norma czasu pracy w wymiarze 7 godzin 35 minut na dobę dotyczy:

8 . Promieniowanie jonizujące, na które narażeni są pracownicy placówek medycznych zalicza się do:

9 . Stres w pracy zalicza się do czynników:

10 . Kto jest obowiązany stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy?