PPOŻ i Zasady Ewakuacji - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy:

2 . Czego nie wolno gasić wodą:

3 . Płonącą odzież na człowieku należy gasić:

4 . W przypadku zaistnienia pożaru należy zawiadomić Straż Pożarną dzwoniąc pod numer:

5 . Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczamy:

6 . Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:

7 . Wodą nie można gasić:

8 . Koce gaśnicze wykonuje się z:

9 . Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie jest:

10 . Masa całkowita gaśnicy należącej do podręcznego sprzętu gaśniczego uruchamianej ręcznie nie powinna przekraczać: