Pierwsza Pomoc dla Trenerów Sportowych - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Rękoczyn Heimlicha wykonujemy w przypadku:

2 . Nieprzytomną kobietę w widocznej ciąży z zachowanym oddechem układamy w pozycji bezpiecznej na:

3 . Najbezpieczniejsze ułożenie poszkodowanego to pozycja:

4 . Czy w przypadku braku przedmiotów do unieruchomienia złamanej nogi możemy dowiązać ją do zdrowej?

5 . Ocena oddechu poszkodowanego powinna trwać:

6 . Jeżeli w ranie znajduje się ostry przedmiot, należy:

7 . Dzwoniąc pod numer ratunkowy podajemy:

8 . Właściwy stosunek oddechów do uciśnięć mostka podczas reanimacji osób dorosłych wynosi:

9 . Czym jest pierwsza pomoc?

10 . Podstawowe zabiegi resuscytacyjne to: