Pierwsza Pomoc (wariant rozszerzony) - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Rękoczyn Heimlicha wykonujemy w przypadku:

2 . W przypadku krwawienia z nosa należy:

3 . Nieprzytomną kobietę w widocznej ciąży z zachowanym oddechem układamy w pozycji bezpiecznej na:

4 . Zabiegi resuscytacyjne należy prowadzić do chwili:

5 . Najbezpieczniejsze ułożenie poszkodowanego to pozycja:

6 . Obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku należy:

7 . Czy w przypadku braku przedmiotów do unieruchomienia złamanej nogi możemy dowiązać ją do zdrowej?

8 . Ocena oddechu poszkodowanego powinna trwać:

9 . Które objawy, wymienione poniżej są charakterystyczne dla oparzenia II stopnia:

10 . Właściwy stosunek oddechów do uciśnięć mostka podczas reanimacji dziecka wynosi: