Kosmetolog i kosmetyczka - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

3 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

4 . Czas pracy pracownika młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać:

5 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

6 . W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

7 . Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

8 . Podstawowym obowiązkiem pracownika określonym w Kodeksie Pracy jest:

9 . Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia, należy zapewnić pracownikowi możliwość:

10 . Proces niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych na powierzchniach, w płynach lub gazach, przez nieodwracalną ingerencję w strukturę lub przemianę materii tych drobnoustrojów, mające na celu niedopuszczenie do ich rozwoju i rozprzestrzeniania to: