Farmaceuta - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Kobieta w ciąży lub w okresie karmienia może podnosić i przenosić ciężary:

3 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

4 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

5 . Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

6 . Nadzór nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu sprawuje:

7 . Podstawowym obowiązkiem pracownika określonym w Kodeksie Pracy jest:

8 . Pranie fartucha farmaceuty zatrudnionego przy sporządzaniu leków, zanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi powinno być zapewnione przez:

9 . Każde pomieszczenie w aptece należy wyposażyć w odpowiednie urządzenie wentylacyjne, które ma zapewnić wymianę powietrza w ciągu godziny minimum:

10 . Apteka ogólnodostępna powinna być usytuowana na: