Opinia od Elzbieta Dudek

Szkolenie jasne zrozumiale i pouczające.
Elzbieta Dudek
Nauczyciel - Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej