Testy i szkolenia BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenia i kursy wstępne i okresowe bhp dla nauczycieli, pracowników oświaty, opiekunów w żłobkach i przedszkolach

Nauczyciele i pracownicy oświaty to kolejna grupa zawodowa, która musi przejść odpowiednie szkolenia BHP, najpierw wstępne, następnie okresowe.

Obowiązek ten został uregulowany w Kodeksie pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem kursy BHP okresowe muszą kończyć się egzaminem.

Kursy i szkolenia BHP znajdujące się na naszej platformie e-learningowej również kończą się egzaminem BHP online. Przyjmuje on postać testu BHP, który składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Składające się na test BHP pytania i odpowiedzi sformułowane zostały w taki sposób, aby zweryfikowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbyło się szybko i bezstresowo.

Aby ukończyć szkolenie uczestnik kursu, musi uzyskać wystarczającą liczbę punktów, a osiągnie to tylko poprzez zaznaczenie w teście BHP prawidłowych odpowiedzi. Pozytywny wynik z testu BHP kończącego kurs wstępny lub z testu kończącego szkolenie BHP okresowe staje się podstawą do wystawienia karty szkolenia wstępnego, lub zaświadczenia.

Kursy BHP wstępne dla pracowników oświaty

- 10%
56

50

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Szkolenie wstępne dla nauczycieli, opiekunów, wykładowców akademickich

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych w j. angielskim

Preliminary OHS training for employees of education and care and educational institutions

Szkolenia BHP okresowe dla dyrektorów szkół i nauczycieli

- 40%
98

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli i pracowników oświaty

Okresowe szkolenie z zakresu BHP dla kadry pedagogicznej

- 10%
76

68

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

BHP okresowe dla Dyrektora szkoły

Szkolenia BHP okresowe dla rektorów i wykładowców szkół wyższych

- 10%
88

79

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników badawczo - dydaktycznych

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników uniwersytetów, akademii

- 10%
83

75

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Rektorów szkół wyższych

Okresowe szkolenie z zakresu BHP dla osób zarządzających szkołami wyższymi

Szkolenia BHP okresowe dla opiekunek w żłobku  przedszkolu 

- 40%
98

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach

Kurs dla nauczycieli, opiekunów w żłobkach i przedszkolach

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów pracujących z dziećmi

- 30%
184

129

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Wariant rekomendowany dla nauczycieli, opiekunów w żłobkach i przedszkolach, trenerów i opiekun..

Zaufali Nam