Testy i szkolenia BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty

Darmowy test BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Kwestia ta została uregulowana w dziale X Kodeksu Pracy. Każdy pracownik musi przejść najpierw szkolenie BHP wstępne, następnie okresowe. W przypadku szkolenia BHP okresowego wymaga się, aby sprawdzana była wiedza osób przeszkolonych.

Dlatego też często stosuje się egzamin w formie testów BHP. Również i w przypadku szkoleń online takie testy są stosowane. Pytania na test BHP układane są tak, aby dotyczyły jedynie zagadnień zawartych w szkoleniu, a oddanie odpowiedzi na test BHP nie stanowiły problemu. Dlatego też pytania i odpowiedzi testu układane są przez specjalistów BHP. Prawidłowe odpowiedzi na test BHP pozwolą określić, czy pracownik w dostatecznym stopniu przyswoił wiedzę i będzie pracował w sposób bezpieczny. Przykładowy test BHP znajdą Państwo na naszej stronie.

Dzięki darmowym testom BHP mogą Państwo zorientować się jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie kończącym szkolenie okresowe.

 

Rozwiąż test

 

Szkolenia i kursy wstępne i okresowe bhp dla nauczycieli, pracowników oświaty, opiekunów w żłobkach i przedszkolach

Nauczyciele i pracownicy oświaty to kolejna grupa zawodowa, która musi przejść odpowiednie szkolenia BHP, najpierw wstępne, następnie okresowe.

Obowiązek ten został uregulowany w Kodeksie pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem kursy BHP okresowe muszą kończyć się egzaminem.

Kursy i szkolenia BHP znajdujące się na naszej platformie e-learningowej również kończą się egzaminem BHP online. Przyjmuje on postać testu BHP, który składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Składające się na test BHP pytania i odpowiedzi sformułowane zostały w taki sposób, aby zweryfikowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbyło się szybko i bezstresowo.

Aby ukończyć szkolenie uczestnik kursu, musi uzyskać wystarczającą liczbę punktów, a osiągnie to tylko poprzez zaznaczenie w teście BHP prawidłowych odpowiedzi. Pozytywny wynik z testu BHP kończącego kurs wstępny lub z testu kończącego szkolenie BHP okresowe staje się podstawą do wystawienia karty szkolenia wstępnego, lub zaświadczenia.

Kursy BHP wstępne dla pracowników oświaty

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Szkolenie wstępne dla nauczycieli, opiekunów, wykładowców akademickich

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych w j. angielskim

Preliminary OHS training for employees of education and care and educational institutions

Szkolenia BHP okresowe dla dyrektorów szkół i nauczycieli

- 40%
98

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli i pracowników oświaty

Okresowe szkolenie z zakresu BHP dla kadry pedagogicznej

- 10%
132

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

BHP okresowe dla Dyrektora szkoły

Szkolenia BHP okresowe dla rektorów i wykładowców szkół wyższych

- 10%
88

79

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników badawczo - dydaktycznych

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników uniwersytetów, akademii

- 10%
132

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Rektorów szkół wyższych

Okresowe szkolenie z zakresu BHP dla osób zarządzających szkołami wyższymi

Szkolenia BHP okresowe dla opiekunek w żłobku  przedszkolu 

- 40%
98

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach

Kurs dla nauczycieli, opiekunów w żłobkach i przedszkolach

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów pracujących z dziećmi

- 30%
184

129

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony

Wariant rekomendowany dla nauczycieli, opiekunów w żłobkach i przedszkolach, trenerów i opiekun..

Zaufali Nam