Szkolenie wstępne

Szkolenie BHP wstępne. Jak zamówić?

Szkolenia wstępne BHP w języku polskim:

- 10%
110

99

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników robotniczych

Szkolenie wstępne dla pracowników budowlanych, serwisantów, elektryków itp

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie wstępne dla kadry kierowniczej, brygadzistów, mistrzów

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych, sekretarek, urzędników

- 10%
67

60

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych - praca zdalna

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących zdalnie

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Szkolenie wstępne dla nauczycieli, opiekunów, wykładowców akademickich

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby zdrowia

Wstępny kurs BHP dla lekarzy, pielegniarek, personelu medycznego

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży handlowej

Kurs wstępny BHP dla pracowników branży handlowej, sprzedawców, farmaceutów, przedstawicieli ha..

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży usługowej

Wstępne szkolenie BHP dla kosmetyczek, fryzjerek, trenerów personalnych, kucharzy

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby BHP

Wstępny kurs BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia wstępne BHP w języku angielskim:

- 10%
61

55
- 10%
61

55
- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych w j. angielskim

Preliminary OHS training for employees of education and care and educational institutions

- 10%
110

99
- 10%
61

55
- 10%
61

55
- 10%
61

55
- 10%
61

55

Szkolenia wstępne BHP w języku ukraińskim:

- 10%
61

55
- 10%
110

99
- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży handlowej w języku ukraińskim

Kurs wstępny dla sprzedawców, kasjerów, przedstawicieli handlowych itp.

- 10%
61

55

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży usługowej w języku ukraińskim

Kurs wstępny dla kucharzy, kelnerek, kosmetyczek, fryzjerów itp.

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych, biurowych, inżynieryjno technicznych i kadry kierowniczej:

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:


W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Krzysztof Trześniewski

Opiekun klienta- instruktor
BHP, PPOŻ, KPP

Tel.: 602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl


Internetowe Centrum Edukacji BHP i PPOŻ

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10

godziny pracy biura
poniedziałek - piątek 08:00-16:00
Zaufali Nam