Kurs BHP Online dla pracodawców

Kursy i testy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Pracodawcy oraz osoby, które kierują pracownikami, aby tworzyć bezpieczne i higieniczne stanowiska pracy zobowiązani są do odbywania regularnych szkoleń BHP. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Również zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, każde szkolenie okresowe musi kończyć się egzaminem.

W przypadku szkoleń przez internet egzamin ten najczęściej przyjmuje postać testu BHP. Jest to najskuteczniejsza i najszybsza forma sprawdzenia wiedzy uczestnika szkolenia, ponieważ w teście BHP jedynie należy zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Również na wynik nie trzeba długo czekać, gdyż jest praktycznie od razu.

Egzamin BHP przez internet można powtarzać wielokrotnie, aż do uzyskania z niego pozytywnego wyniku. Należy dodać, że test BHP składa się z pytań i odpowiedzi sformułowanych wyłącznie na podstawie materiału umieszczonego w szkoleniu. Uzyskanie wystarczającej ilości punktów z egzaminu BHP online kończy tym samym kurs, a uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Obowiązkowe kursy okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami:

- 20%
149

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Obowiązkowa aktualizacja wiadomości z zakresu BHP i PPOŻ dla pracodawców i kadry kierowniczej

- 15%
140

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku angielskim

Online OHS training for Employers and managers of employees

- 20%
149

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami i wykonujących obowiązki służbowe na placu budowy

Szkolenie w formie e-learningu dla kadry kierowniczej wizytującej plac budowy

- 20%
149

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Kierownika budowy

Szkolenie w formie e-learningu dla kierownika budowy

Kurs BHP dla pracodawców uprawniający do wykonywania zadań służby BHP i szkolenia pracowników z zakresu BHP:

- 30%
856

599

Szkolenie BHP online dla:

Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Pracodawca jako służba BHP. Zdobądź kwalifikacje do samodzielnego szkolenia pracowników

1
Jak zakupić szkolenie

 

1. Dodaj szkolenie do koszyka

2. Dokonaj płatności - przelewy online lub przelew tradycyjny 

3. Rozpocznij szkolenieprzelew online aktywuje natychmiastowy dostęp do szkolenia, przelew tradycyjny aktywuje szkolenie po zaksięgowaniu środków.

Faktura VAT - dostepna będzie w emailu z potwierdzeniem zakupu oraz w panelu klienta w zakładce "Moje Faktury"

2
Jak wygląda szkolenie i egzamin

Szkolenie to prezentacje multimedialne przygotowane przez ekspertów, podzielone na moduły zgodne z wymogami rozporządzenia, szkolenie jest nieograniczone czasowo, dostępne na komputer, tablet, telefon.

Egzamin to 10 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru, nieograniczony liczbą podejść, bez blokad czasowych.

3
Zaświadczenie

Zaświadczenie dostępne jest natychmiast po rozwiązaniu testu w wersji PDF do pobrania w panelu: moje certyfikaty. Wersję papierową wysyłamy na życzenie - koszt wysyłki 22,00 zł.
 

Darmowy test BHP dla pracodawcy

Jak wiadomo, każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zobligowany jest on również do regularnego organizowania szkoleń BHP. W dobie powszechnie dostępnej technologii cyfrowej, coraz bardziej popularne stają się szkolenia w formie samokształcenia kierowanego przez internet.

A skąd wiedzieć, czy pracownik faktycznie przyswoił wiedzę? Wystarczy, że odpowie na pytania w teście BHP. Egzamin wymagany jest po każdym okresowym szkoleniu BHP i najczęściej przyjmuje on postać właśnie testu, gdzie należy zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi na testy BHP układane są przez wykwalifikowanych specjalistów tak, aby nie wychodziły poza zakres szkolenia. W przypadku zaznaczenia nieprawidłowych odpowiedzi na teście BHP i tym samym niezaliczenia egzaminu uczestnik szkolenia może podchodzić do niego wielokrotnie, aż do momentu uzyskania wymaganej liczby punktów.

Testy BHP znajdują się na końcu każdego szkolenia, natomiast z przykładowym - darmowym testem BHP można zapoznać się poniżej:
 
W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Krzysztof Trześniewski

Opiekun klienta- instruktor
BHP, PPOŻ, KPP

Tel.: 602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl


Internetowe Centrum Edukacji BHP i PPOŻ

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10

godziny pracy biura
poniedziałek - piątek 08:00-16:00

Zaufali Nam