Szkolenia BHP online

wpisz słowo lub frazę związaną z zawodem, np: lekarz, farmaceuta, przedszkole, szkoła, nauczyciel, pracodawca, kierownik

Szkolenie okresowe BHP dla Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych - praca zdalna
- 10%
77
69

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP dla Szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w języku angielskim
- 10%
77
69

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP dla Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych - praca zdalna
- 10%
77
69

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami
- 20%
149
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Obowiązkowa aktualizacja wiadomości z zakresu BHP i PPOŻ dla pracodawców i kadry kierowniczej

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami
- 15%
140
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku angielskim

Online OHS training for Employers and managers of employees

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami
- 20%
149
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku ukraińskim

Періодичний інструктаж з Охорони та Гігієни Праці для роботодавців та інших осіб, які керують працівниками

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP
- 30%
856
599

brutto (zw z VAT)

Szkolenie BHP online dla:

Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Pracodawca jako służba BHP. Zdobądź kwalifikacje do samodzielnego szkolenia pracowników

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami i wykonujących obowiązki służbowe na placu budowy
- 20%
149
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami i wykonujących obowiązki służbowe na placu budowy

Szkolenie w formie e-learningu dla kadry kierowniczej wizytującej plac budowy

Szkolenie okresowe BHP dla Osób kierujących pracownikami - praca zdalna
- 20%
149
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Kadry kierowniczej - praca zdalna

Szkolenie dla kadry kierowniczej pracującej zdalnie lub hybrydowo

Szkolenie okresowe BHP dla Kierownika budowy
- 20%
149
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Kierownika budowy

Szkolenie w formie e-learningu dla kierownika budowy

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym
- 20%
149
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym

Kurs online dla osób kierujących personelem medycznym

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
- 20%
149
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego

Kurs online dla osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola EM

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami w branży farmaceutycznej i aptekach
- 20%
149
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej

Szkolenie BHP online dla kadry kierowniczej i pracodawców w aptekach

 Kurs Metodyka instruktażu stanowiskowego
60

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników administracyjno - biurowych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych w formie e-learningu

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników administracyjno - biurowych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych w języku angielskim

Online OHS training for Employees administrative - office

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników administracyjno - biurowych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych w języku ukraińskim

Періодичне навчання з охорони та гігієни праці для адміністративно-офісних працівників

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna

Szkolenie okresowe w formie e-learningu dla pracowników wykonujących pracę zdalnie lub hybrydowo

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w języku ukraińskim

Періодичне навчання з охорони та гігієни праці для адміністративно-офісних працівників - віддалена робота

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników administracyjno - biurowych wizytujących place budowy
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych wizytujących place budowy

Szkolenie w formie e-learningu dla pracowników biurowych wizytujących place budowy

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników IT
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników IT

Okresowe szkolenie z zakresu BHP dla pracowników branży IT

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników IT - praca zdalna
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników IT - praca zdalna

Okresowe szkolenie dla pracowników branży IT pracujących zdalnie

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników IT
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników IT w języku angielskim

Online Health and Safety training for IT employees

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
- 20%
449
359

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Zaktualizujesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników inżynieryjno - technicznych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników inżynieryjno - technicznych

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu BHP

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników inżynieryjno - technicznych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników inżynieryjno - technicznych w języku angielskim

Online OHS training for Engineering and technical workers

Szkolenie okresowe BHP dla Lekarzy
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy

Obowiązkowa aktualizacja wiedzy z zakresu BHP dla lekarzy wszystkich specjalizacji

Szkolenie okresowe BHP dla Lekarzy i personelu medycznego
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy i personelu medycznego w języku angielskim

Online OHS training for Doctors and medical personnel

Szkolenie okresowe BHP dla Lekarzy stomatologów
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy stomatologów

Program szkolenia dostosowany do rodzaju i warunków pracy

Szkolenie okresowe BHP dla Asystentek i asystentów stomatologicznych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Asystentek i asystentów stomatologicznych

Kompedium wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w gabinecie stomatologicznym

Szkolenie okresowe BHP dla Lekarzy Weterynarii
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy Weterynarii

W programie szkolenia ujęta specyfika pracy lekarza weterynarii

Szkolenie okresowe BHP dla Asystentów i techników weterynaryjnych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Asystentów i techników weterynaryjnych

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pracowników lecznic weterynaryjnych

Szkolenie okresowe BHP dla Pielęgniarek i personelu medycznego
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pielęgniarek i personelu medycznego

Obowiązkowe uaktualnienie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie okresowe BHP dla Ratowników medycznych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Ratowników medycznych

Obowiązkowe szkolenie BHP w formie e-learningu dla Ratowników Medycznych

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników placówek służby zdrowia
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników placówek służby zdrowia

Zasady BHP obowiazujące w placówkach służby zdrowia

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania

Szkolenie BHP dla pracowników placówek medycznych pracujących w warunkach ekspozycji na pole elektromagnetyczne

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników farmacji
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników farmacji

Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP w formie e-learningu

Szkolenie okresowe BHP dla Rektorów szkół wyższych
- 10%
132
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Rektorów szkół wyższych

Okresowe szkolenie z zakresu BHP dla osób zarządzających szkołami wyższymi

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w szkołach i placówkach oświatowych
- 10%
132
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

BHP okresowe dla Dyrektora szkoły

Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach
- 10%
132
119

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach

Kurs dla kadry zarządzającej przedszkolami, żłobkami, klubami dziecięcymi itp.

Szkolenie okresowe BHP dla Wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i wsparcia dziennego
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i wsparcia dziennego

Okresowe szkolenie dla pracowników placówek wychowawczych, intytucji pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego

Szkolenie okresowe BHP dla Nauczycieli i pracowników oświaty
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli i pracowników oświaty

Okresowe szkolenie z zakresu BHP dla kadry pedagogicznej

Szkolenie okresowe BHP dla Nauczycieli i pracowników oświaty
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli i pracowników oświaty w języku angielskim

Online OHS training for Teachers and employees of education

Szkolenie okresowe BHP dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach

Kurs dla nauczycieli, opiekunów w żłobkach i przedszkolach

Szkolenie okresowe BHP dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach w języku angielskim

Online Health and Safety training for Carers and teachers in the kindergartens and nurseries

Szkolenie okresowe BHP dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach w języku ukraińskim

Додаток до інструктажу з охорони та гігієни праці для опікунів і вчителів в яслях та дитячих садках

Szkolenie okresowe BHP dla Nauczycieli szkół wyższych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli szkół wyższych

Szkolenie BHP dla nauczycieli akademickich

Szkolenie okresowe BHP dla Nauczycieli szkół wyższych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Nauczycieli szkół wyższych w języku angielskim

Online OHS training for Higher Education Teachers

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników badawczo - dydaktycznych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników badawczo - dydaktycznych

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników uniwersytetów, akademii

Szkolenie okresowe BHP dla Sprzedawców i kasjerów
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Sprzedawców i kasjerów

Szkolenie uwzględniające specyfikę pracy sprzedawców

Szkolenie okresowe BHP dla Sprzedawców
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Sprzedawców i kasjerów w języku angielskim

Online Health and Safety training for Sellers

Szkolenie okresowe BHP dla Przedstawicieli handlowych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Przedstawicieli handlowych

Okresowa aktualizacja wiedzy z zakresu BHP dla handlowców

Szkolenie okresowe BHP dla Fryzjerów i fryzjerek
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Fryzjerów i fryzjerek

Aktualizacja wiedzy z zakresu BHP w zakładach fryzjerskich

Szkolenie okresowe BHP dla Kosmetyczek i pracowników zakładów kosmetycznych
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Kosmetyczek i pracowników zakładów kosmetycznych

Obowiązkowe szkolenie okresowe BHP dla pracowników salonów kosmetycznych

Szkolenie okresowe BHP dla Instruktorów i trenerów fitness
- 10%
82
74

brutto (zw z VAT)

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Instruktorów i trenerów fitness

Szkolenie BHP dla pracowników siłowni i klubów fitness

 Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej
- 60%
248
99

brutto (zw z VAT)

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy

Kurs kierowany dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy

 Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej
- 60%
248
99

brutto (zw z VAT)

 Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej
- 60%
248
99

brutto (zw z VAT)

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy w jezyku ukraińskim

Курс з надання першої долікарської допомоги

 Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej
- 60%
248
99

brutto (zw z VAT)

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony

Wariant rekomendowany dla nauczycieli, opiekunów w żłobkach i przedszkolach, opiekunów wycieczek

 Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej
- 60%
248
99

brutto (zw z VAT)

 Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej
- 60%
248
99

brutto (zw z VAT)

 Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej dla trenerów sportowych
- 60%
248
99

brutto (zw z VAT)

 Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej dla trenerów sportowych
- 60%
248
99

brutto (zw z VAT)

 Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji
- 25%
128
96

brutto (zw z VAT)

Kurs:

PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs dla wszystkich grup zawodowych obejmujący zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

 Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji
- 10%
107
96

brutto (zw z VAT)

Szkolenie BHP Online

Szkolenie Wstępne

Szkolenie wstępne musi odbyć każda nowo zatrudniona osoba przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.Zaufali Nam