Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) to obszar niezwykle istotny we wszystkich miejscach pracy. Celem BHP jest zapewnienie, aby pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki w bezpieczny sposób, minimalizując ryzyko wypadków i chorób zawodowych. Jednak czy szkolenie BHP jest konieczne dla każdego pracownika?

Wymóg Prawny

 - W Polsce istnieją przepisy prawne, które nakładają obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP na pracodawców. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia, że wszyscy pracownicy otrzymają odpowiednie szkolenie z zakresu BHP zgodnie z wymogami ustawowymi. Nowo zatrudniony pracownik musi odbyć szkolenie wstępne i po odpowiednim czasookresie musi odbyć szkolenie okresowe.

Odpowiedzialność Pracodawcy

 - Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP. W przypadku wypadku lub choroby zawodowej, brak odpowiedniego szkolenia może prowadzić do konsekwencji prawnych dla pracodawcy.

Zakres Szkolenia BHP

 - Szkolenie BHP obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak bezpieczne korzystanie z urządzeń i narzędzi pracy, identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, zasady pierwszej pomocy, przepisy dotyczące ewakuacji w przypadku pożaru oraz zasady higieny osobistej i pracy.

Korzyści dla Pracownika

 - Kurs BHP nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także przynosi wiele korzyści dla pracownika. Pracownicy, którzy są dobrze przeszkoleni z zakresu BHP, są bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy i wiedzą, jak im zapobiegać. Szkolenie z pierwszej pomocy może być szczególnie istotne, umożliwiając pracownikom udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku nagłych wypadków.

 

Szkolenie BHP jest niezwykle istotne dla każdego pracownika, niezależnie od branży czy stanowiska. Zapewnia pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sposób bezpieczny i higieniczny, co przekłada się na redukcję wypadków i chorób zawodowych. Dlatego też, choć szkolenie z BHP może być uciążliwe, jest to konieczne i korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Product

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

856 PLN 599 PLN - 30%

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 599 PLN

Uzyskaj uprawnienia aby samodzielnie szkolić swoich pracowników.

 


ICE BHP
Internetowe Centrum Edukacji

Anna Sołtys
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl