Testy BHP dla lekarzy, szkolenia wstępne i okresowe dla lekarzy i personelu medycznego

BHP dla Lekarzy i służby zdrowia

W zawód lekarza wpisanych jest szereg różnych zagrożeń, dlatego też ważne jest, aby i oni przechodzili regularne szkolenia BHP. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W rozporządzeniu uregulowana została również konieczność przeprowadzenia testów po szkoleniu BHP okresowym. W przypadku szkoleń i kursów online egzamin również przeprowadzany jest przez internet i przyjmuje on formę testów BHP.

Jest to szybka i łatwa metoda sprawdzenia wiedzy uczestnika, ponieważ składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, a wynik znany jest od razu. W razie gdy zajdzie taka potrzeba lekarz może powtórzyć test, ponieważ jest on nieograniczony czasowo. Co więcej, do takiego egzaminu BHP online można przystąpić w dowolnym czasie i miejscu.

Nie ma znaczenia czy jest to dom, czy też przychodnia. Prawidłowo zaznaczając w teście BHP odpowiedzi, uczestnik szkolenia otrzymuje ważne zaświadczenie lub kartę szkolenia wstępnego. Dokumentację tą należy przechowywać w aktach pracowniczych.

Kursy wstępne dla lekarzy i personelu medycznego online

- 10%
56

50

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby zdrowia

Wstępny kurs BHP dla lekarzy, pielegniarek, personelu medycznego

- 10%
61

55

Szkolenia okresowe dla lekarzy i personelu medycznego przez internet

- 15%
76

65

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy

Obowiązkowa aktualizacja wiedzy z zakresu BHP dla lekarzy wszystkich specjalizacji

- 15%
69

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pielęgniarek i personelu medycznego

Obowiązkowe uaktualnienie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- 15%
69

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M

Szkolenie BHP dla pracowników placówek medycznych pracujących w warunkach ekspozycji na pole el..

- 15%
69

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników placówek służby zdrowia

Zasady BHP obowiazujące w placówkach służby zdrowia

- 15%
76

65

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Ratowników medycznych

Obowiązkowe szkolenie BHP w formie e-learningu dla Ratowników Medycznych

- 15%
76

65

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy stomatologów

Program szkolenia dostosowany do rodzaju i warunków pracy

- 15%
69

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Asystentek i asystentów stomatologicznych

Kompedium wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w gabinecie stomatologicznym

Szkolenia okresowe dla lekarzy i personelu medycznego w języku angielskim

- 10%
66

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Lekarzy i personelu medycznego

Online OHS training for Doctors and medical personnel

Test BHP pytania i odpowiedzi dla lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego

 

Zaufali Nam