Informacje
Forma szkolenia:
- szkolenie okresowe - prezentacja multimedialna
- dostęp do szkolenia na platformie online
czas na ukończenie szkolenia:
- dowolny, nieograniczony
Egzamin-test:
- forma: test online
- typ testu: jednokrotnego wyboru
- ilość pytań: 10
- czas trwania: egzamin nie ma ograniczeń czasowych
- ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie:
- potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie BHP
- dostępne w wersji elektronicznej PDF natychmiast po zaliczeniu testu
- zaświadczenie w wersji papierowej:
- dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
Nowość:
- zaświadczenie dostępne jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
- faktura vat
Formy zamówienia:
- Kup teraz - szybki zakup online
- Zamówienie dla instytucji publicznych (faktura VAT z odroczonym terminem płatności)
Formy płatności:
- Płatność online
- Płatność na podstawie faktury proformy
Zobacz jak wygląda zaświadczenie
cert
Ocena ryzyka zawodowego
Aby zamówić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy skorzystaj z naszych zasobów i zamów dokumentację teraz.

szczegóły
- 10%

Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w języku ukraińskim

82
74
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 74 zł Cena brutto (zwolnione z VAT)
Dodaj do koszyka

Dla instytucji publicznych

Oferujemy szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących zdalnie lub hybrydowo w języku ukraińskim.


🍃 JESIEŃ w ICEBHP.PL 🍃

Skorzystaj z promocji!

Kup szkolenie w atrakcyjnej cenie!

🎁 Akcja promocyjna trwa od 01.11.2023 r. do 30.11.2023 r. 🎁


Szkolenie okresowe BHP - ONLINE - przeznaczone jest dla pracowników administracyjno - biurowych wykonujących pracę z trybie zdalnym i/lub hybrydowym.
Aby ułatwić zrozumienie zagadnień bezpiecznej i higienicznej pracy szkolenie przygotowaliśmy w języku ukraińskim.

Szkolenie uwzględnia 8-godzinny program szkolenia wymagany przepisami Rozporządzenia ws. szkolenia w dziedzinie BHP i kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które ważne jest przez 6 lat.

Realizacja szkolenia odbywa się online w dowolnym czasie i miejscu.

Czytaj więcej...

.

Termin ważności 6 lat
Заняття 1. Джерела трудового права та контролюючі органи
Заняття 2. Трудові відносини
Заняття 3. Обов’язки роботодавця у сфері охорони та гігієни праці
Заняття 4. Права та обов’язки працівника
Заняття 5. Відповідальність за порушення норм і правил охорони праці
Заняття 6. Охорона праці жінок
Заняття 7. Охорона праці молоді
Заняття 8. Профілактична охорона здоров’я
Занятт 1. Нещасні випадки на виробництві – загальні положення
 • Визначення
 • Причини настання нещасних випадків
 • Види нещасних випадків
 • Модель виникнення аварійних ситуацій
Занятт 2. Нещасні випадки по дорозі на роботу та з роботи
Занятт 3. Обов’язки працівника після настання нещасного випадку
Занятт 4. Обов’язки роботодавця після нещасного випадку
 • Комісія з розслідування нещасних випадків
 • Реєстр нещасних випадків на виробництві
Занятт 5. Професійне захворювання
Занятт 6. Фінансова допомога у разі настання нещасного випадку
Заняття 1. Класифікація та характеристика факторів виробничого середовища
Заняття 2. Аналіз та виміри шкідливих факторів, що виникають на підприємствах
Заняття 3. Оцінка професійних ризиків
Заняття 4. Знаки безпеки
Заняття 1. Ергономіка – організація робочого місця
Заняття 2. Небезпеки, які можуть виникнути під час роботи на комп’ютері
Заняття 3. Вимоги до робочих приміщень
Заняття 4. Засоби індивідуального захисту
Заняття 1. Основні поняття пожежної безпеки
Заняття 2. Правила поведінки у разі виникнення пожежі або іншої небезпеки
Заняття 3. Питання з протипожежної безпеки
3.1. Евакуація
3.2. Пожежна техніка
3.3. Основні правила гасіння пожеж вогнегасниками
Заняття 4. Надання першої медичної допомоги - визначення та кримінальна відповідальність
Заняття 5. Схема послідовності дій при наданні першої медичної допомоги
 • Заняття 6. Принципи надання першої медичної допомоги в разі виникнення інших загроз здоров'ю чи життю:
 • кровотеча
 • рани
 • переломи
 • опіки
 • задишка
 • конвульсії – епілепсія
 • зомління
 • серцевий напад
 • отруєння
 • ураження електричним струмом
Заняття 7. Аптечка першої допомоги

План:

1. Правові підстави щодо віддаленої роботи

2. Безпечне виконання дистанційної роботи

Szkolenie kierowane jest do pracowników wszystkich grup zawodowych. Celem kursu jest poznanie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej takich jak przyczyny powstania, rozprzestrzeniania się pożarów i sposoby zapobiegania pożarom oraz poznanie zasad postępowania podczas akcji ratowniczo - gaśniczej i związanej z tym ewakuacji ludzi. Dodatkowo uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego i zasadami postępowania podczas gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic.
 Szkolenie BHP Online kierowane jest do pracowników wszystkich grup zawodowych. Ukazuje podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obrazuje schemat postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Dodatkowo zapoznaje z zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Lista wzorów dokumentów zawartych w pakiecie:
Czynniki szkodliwe
 1. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 2. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym
 3. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 4. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 5. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 6. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
 7. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin
 8. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
   
Ryzyko zawodowe
 1. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 2. Karta oceny ryzyka zawodowego - pracownik biurowy
 3. Karta oceny ryzyka zawodowego - wzór formularza
 4. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 5. Karta oceny ryzyka zawodowego według normy PN
 6. Oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
   
PIP - dokumentacja
 1. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP
 2. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 3. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Plan poprawy warunków BHP
 5. Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
 6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
 7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Panstwowej Inspekcji Pracy
 8. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
Stanowisko biurowe
 1. Lista kontrolna – ocena stanu BHP oraz ergonomii pracy biurowej
 2. Ocena warunkow pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
 3. Zarządzenie pracodawcy w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie BHP (instruktażu stanowiskowego)
 4. Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Szkolenia BHP - dokumentacja
 1. Dziennik zajęć - Szkolenie okresowe BHP
 2. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
 3. Protokół z egzaminu BHP
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych bhp
 6. Terminarz szkoleń okresowych pracowników
 7. Test BHP dla pracowników
 8. Wzór wypełnienia Karty szkolenia wstępnego
 9. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia - pracownicy robotniczy
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Środki ochrony indywidualnej
 1. Karta ewidencyjna wyposażenia
 2. Protokół utraty zniszczenia przedwczesnego zużycia odzieży roboczej, obuwia
 3. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
 4. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – solarium
 5. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep
 6. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep spożywczy
 7. Wniosek o wydanie nowych środków ochronnych
Wypadki przy pracy
 1. Informacje uzyskane od swiadka
 2. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 3. Karta wypadku
 4. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 5. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 6. Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (z-kw)
 7. Polecenie powypadkowe
 8. Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków uczniów
 12. Statystyczna karta wypadku Z-KW
 13. Wyjaśnienia świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 14. Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 15. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 16. Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
PPOŻ
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań ppoż
 2. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
Pozostałe
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą
 4. Wzór skierowania na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne
 5. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji bhp
 6. Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego
 7. Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego
 8. Zezwolenie na prowadzenie prac elektrycznych
 9. Zezwolenie na przeprowadzenie prac na wysokości
Zawiadomienia
 1. Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy
 2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
 3. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
   
 • Certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
   
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

Zobacz również

- 20%
149

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku ukraińskim

Періодичний інструктаж з Охорони та Гігієни Праці для роботодавців та інших осіб, які керують п..

- 25%
128

96

Kurs:

PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs dla wszystkich grup zawodowych obejmujący zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

- 20%
149

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Obowiązkowa aktualizacja wiadomości z zakresu BHP i PPOŻ dla pracodawców i kadry kierowniczej

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych w języku ukraińskim

Періодичне навчання з охорони та гігієни праці для адміністративно-офісних працівників

- 10%
77

69

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w języku ukraińskim

Kurs wstępny w języku ukraińskim dla pracowników wykonujących pracę zdalnie i hybrydowo

- 60%
248

99

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy w jezyku ukraińskim

Курс з надання першої долікарської допомогиZaufali Nam