Informacje
Forma szkolenia:
- szkolenie okresowe - prezentacja multimedialna
- dostęp do szkolenia na platformie online
czas na ukończenie szkolenia:
- dowolny, nieograniczony
Egzamin-test:
- forma: test online
- typ testu: jednokrotnego wyboru
- ilość pytań: 10
- czas trwania: egzamin nie ma ograniczeń czasowych
- ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie:
- potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie BHP
- dostępne w wersji elektronicznej PDF natychmiast po zaliczeniu testu
- zaświadczenie w wersji papierowej:
- dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
Nowość:
- zaświadczenie dostępne jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
- faktura vat
Formy zamówienia:
- Kup teraz - szybki zakup online
- Zamówienie dla instytucji publicznych (faktura VAT z odroczonym terminem płatności)
Formy płatności:
- Płatność online
- Płatność na podstawie faktury proformy
Zobacz jak wygląda zaświadczenie
cert
Ocena ryzyka zawodowego
Aby zamówić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy skorzystaj z naszych zasobów i zamów dokumentację teraz.

szczegóły
- 20%

Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku ukraińskim

149
119
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 119 zł Cena brutto (zwolnione z VAT)
Dodaj do koszyka

Dla instytucji publicznych

Szkolenie okresowe BHP w języku ukraińskim dla pracodawców i osób na stanowiskach zarządzających.


🍃 JESIEŃ w ICEBHP.PL 🍃

Skorzystaj z promocji!

Kup szkolenie w atrakcyjnej cenie!

🎁 Akcja promocyjna trwa od 01.11.2023 r. do 30.11.2023 r. 🎁


Obowiązkowe szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz kadry kierowniczej w języku ukraińskim.

Pakiet szkoleniowy zawiera:

 • prezentację szkoleniową,
 • egzamin w formie testu,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z aktualnymi przepisami.

Zapewniamy pełną elastyczność czasową na realizację szkolenia.

 

Czytaj więcej...

Szkolenia BHP to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i świadomość pracowników. Regularne szkolenia obejmują nie tylko pracowników, ale także pracodawców i kierowników, którzy ponoszą odpowiedzialność za warunki pracy.

Przepisy prawne nakładają konkretne terminy na odbycie szkoleń BHP. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami muszą uczestniczyć w szkoleniach okresowych. Pierwsze takie szkolenie dla kadry kierowniczej musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy od szkolenia wstępnego, a kolejne co 5 lat.

Szkolenia BHP mogą przyjmować różne formy, w tym kursy online, zajęcia stacjonarne, seminaria i samokształcenie. Szkolenia online to wygodna opcja, szczególnie w obecnych czasach.

Szkolenia BHP online zawierają aktualne informacje na temat zagrożeń w pracy, środków ochrony osobistej oraz ochrony przeciwpożarowej. Po zakończeniu takiego szkolenia odbywa się egzamin online, który składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Pozytywny wynik upoważnia do otrzymania ważnego na 5 lat zaświadczenia, ważnego w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Pracy.

Kursy BHP online spełniają normy prawne i zapewniają niezbędny czas szkoleniowy, czyli 16 godzin lekcyjnych.

Termin ważności 5 lat
Заняття 1. Джерела трудового права та контролюючі органи
Заняття 2. Інструктаж з охорони та гігієни праці
Заняття 3. Трудові відносини
Заняття 4. Обов’язки роботодавця у сфері охорони та гігієни праці
Заняття 5. Права та обов’язки працівника
Заняття 6. Відповідальність за порушення норм і правил охорони праці
Заняття 7. Охорона праці жінок
Заняття 8. Охорона праці молоді
Заняття 9. Профілактична охорона здоров’я

Занятт 1. Нещасні випадки на виробництві – загальні положення
* Визначення
* Причини настання нещасних випадків
* Види нещасних випадків
* Модель виникнення аварійних ситуацій
Занятт 2. Нещасні випадки по дорозі на роботу та з роботи
Занятт 3. Обов’язки працівника після настання нещасного випадку
Занятт 4. Обов’язки роботодавця після нещасного випадку
* Комісія з розслідування нещасних випадків
* Реєстр нещасних випадків на виробництві
Занятт 5. Професійне захворювання
Занятт 6. Фінансова допомога у разі настання нещасного випадку

Заняття 1. Класифікація та характеристика факторів виробничого середовища
Заняття 2. Аналіз та виміри шкідливих факторів, що виникають на підприємствах
Заняття 3. Оцінка загроз при експлуатації машин і пристроїв, що знаходяться на території підприємства
Заняття 4. Оцінка професійних ризиків
Заняття 1. Організація робочого місц
Заняття 2. Організація робочих місць, обладнаних моніторами
Заняття 3. Вимоги до робочих приміщень
Заняття 4. Внутрішнє транспортування
Заняття 5. Засоби індивідуального захисту
Заняття 6. Управління охороною праці
Заняття 7. Принципи  ліквідації загроз або обмеження їх впливу на працівника в процесі роботи
Заняття 8. Економічні наслідки, які випливають з неналежних умов праці
Заняття 9. Знаки безпеки
Заняття 1. Навчання з питань охорони та гігієни праці
Заняття 2. Методичні рекомендації щодо проведення інструктажу на робочому місці
Заняття 3. Періодичне навчання
Заняття 4. Формування безпечної поведінки працівників під час робочих процеса
Заняття 1. Основні поняття пожежної безпеки
Заняття 2. Правила поведінки у разі виникнення пожежі або іншої небезпеки
Заняття 3. Питання з протипожежної безпеки
3.1. Евакуація
3.2. Пожежна техніка
3.3. Основні правила гасіння пожеж вогнегасниками
Заняття 4. Надання першої медичної допомоги - визначення та кримінальна відповідальність
Заняття 5. Схема послідовності дій при наданні першої медичної допомоги
 • Заняття 6. Принципи надання першої медичної допомоги в разі виникнення інших загроз здоров'ю чи життю:
 • кровотеча
 • рани
 • переломи
 • опіки
 • задишка
 • конвульсії – епілепсія
 • зомління
 • серцевий напад
 • отруєння
 • ураження електричним струмом
Заняття 7. Аптечка першої допомоги

Szkolenie kierowane jest do pracowników wszystkich grup zawodowych. Celem kursu jest poznanie zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej takich jak przyczyny powstania, rozprzestrzeniania się pożarów i sposoby zapobiegania pożarom oraz poznanie zasad postępowania podczas akcji ratowniczo - gaśniczej i związanej z tym ewakuacji ludzi. Dodatkowo uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego i zasadami postępowania podczas gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic.
 Szkolenie BHP Online kierowane jest do pracowników wszystkich grup zawodowych. Ukazuje podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obrazuje schemat postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Dodatkowo zapoznaje z zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Lista wzorów dokumentów zawartych w pakiecie:
Czynniki szkodliwe
 1. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 2. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym
 3. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 4. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 5. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 6. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
 7. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin
 8. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
   
Ryzyko zawodowe
 1. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 2. Karta oceny ryzyka zawodowego - pracownik biurowy
 3. Karta oceny ryzyka zawodowego - wzór formularza
 4. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 5. Karta oceny ryzyka zawodowego według normy PN
 6. Oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
   
PIP - dokumentacja
 1. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP
 2. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 3. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Plan poprawy warunków BHP
 5. Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
 6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
 7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Panstwowej Inspekcji Pracy
 8. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
Stanowisko biurowe
 1. Lista kontrolna – ocena stanu BHP oraz ergonomii pracy biurowej
 2. Ocena warunkow pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
 3. Zarządzenie pracodawcy w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie BHP (instruktażu stanowiskowego)
 4. Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Szkolenia BHP - dokumentacja
 1. Dziennik zajęć - Szkolenie okresowe BHP
 2. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
 3. Protokół z egzaminu BHP
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych bhp
 6. Terminarz szkoleń okresowych pracowników
 7. Test BHP dla pracowników
 8. Wzór wypełnienia Karty szkolenia wstępnego
 9. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia - pracownicy robotniczy
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Środki ochrony indywidualnej
 1. Karta ewidencyjna wyposażenia
 2. Protokół utraty zniszczenia przedwczesnego zużycia odzieży roboczej, obuwia
 3. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
 4. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – solarium
 5. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep
 6. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep spożywczy
 7. Wniosek o wydanie nowych środków ochronnych
Wypadki przy pracy
 1. Informacje uzyskane od swiadka
 2. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 3. Karta wypadku
 4. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 5. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 6. Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (z-kw)
 7. Polecenie powypadkowe
 8. Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków uczniów
 12. Statystyczna karta wypadku Z-KW
 13. Wyjaśnienia świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 14. Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 15. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 16. Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
PPOŻ
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań ppoż
 2. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
Pozostałe
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą
 4. Wzór skierowania na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne
 5. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji bhp
 6. Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego
 7. Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego
 8. Zezwolenie na prowadzenie prac elektrycznych
 9. Zezwolenie na przeprowadzenie prac na wysokości
Zawiadomienia
 1. Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy
 2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
 3. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
   
 • Certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
   
 • Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

Zobacz również

- 60%
248

99

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony w języku ukraińskim

Курс з надання першої долікарської допомоги

- 10%
82

74

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych w języku ukraińskim

Періодичне навчання з охорони та гігієни праці для адміністративно-офісних працівників

- 20%
149

119

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku ukraińskim

Періодичний інструктаж з Охорони та Гігієни Праці для роботодавців та інших осіб, які керують п..Zaufali Nam