Test BHP dla pracowników administracyjno biurowych

Pytania i odpowiedzi do testu BHP dla pracowników biurowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzanie szkoleń wstępnych i następnie okresowych jest obowiązkiem pracodawcy. Natomiast obowiązkiem pracowników administracyjno-biurowych jest ich odbycie. Co więcej, szkolenie okresowe BHP musi kończyć się egzaminem. Najbardziej popularną i wygodną formą tych egzaminów są testy BHP. Egzaminy BHP przez internet mają na celu zweryfikowanie wiedzy pracownika i w ostateczności dopuszczenie go do pracy.

Zawarte w teście BHP pytania i odpowiedzi sprawiają, że rozwiązanie go jest łatwe i szybkie. Dodatkowo należy dodać, że po rozwiązaniu egzaminu BHP przez internet wynik jest znany praktycznie od razu. W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów z egzaminu BHP online uczestnik może powtórzyć go wielokrotnie, gdyż nie jest on ograniczony czasowo. Aby ukończyć kurs BHP, uczestnik szkolenia musi zaznaczyć prawidłowe w teście BHP odpowiedzi. Pozytywny wynik jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Dokument ten należy przechowywać w aktach pracowniczych.

Swoją wiedzę z zakresu BHP można sprawdzić rozwiązując darmowy test BHP, który dla Państwa wygody zamieściliśmy poniżej.

Rozwiąż test

Szkolenia i kursy BHP dla pracowników biurowych

 

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników biurowych

- 10%
56

50

Szkolenie:

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych, sekretarek, urzędników

- 10%
61

55

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych

- 20%
62

50

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych w formie e-learningu

- 10%
65

59

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracowników administracyjno - biurowych

Online OHS training for Employees administrative - office
W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu
Krzysztof Trześniewski

Opiekun klienta- instruktor
BHP, PPOŻ, KPP

Tel.: 602 404 993
Email: szkolenia@icebhp.pl


Internetowe Centrum Edukacji BHP i PPOŻ

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 47/10

godziny pracy biura
poniedziałek - piątek 08:00-16:00

Zaufali Nam