Szkolenia BHP. Jak długo są ważne

Wymienia się dwa rodzaje szkoleń z zakresu bhp, a mianowicie szkolenia wstępne, a także o charakterze okresowym. Pierwsze z wymienionych obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Takie szkolenie skierowane jest do nowego pracownika przed objęciem…

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy pracodawca może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy

Rozporządzenie dotyczące bhp określa, że przedsiębiorca może prowadzić instruktaż o charakterze stanowiskowym. Zadanie może być wykonane pod warunkiem posiadania aktualnego szkolenia okresowego dla zatrudniających, które musi uwzględniać techniki prowadzenia instruktażu o określonym wyżej charakterze.…

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy szkolenia BHP przez Internet są zgodne z prawem

Internetowe szkolenia bhp spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 roku oraz uwzględniane są przez organizacje, które pełnią zadania nadzorujące oraz kontrolujące warunki pracy. Przepisy te pozwalają na zorganizowanie…

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenie BHP dla lekarza. Jakie wybrać ?

Lekarz zobligowany jest do przejścia przez szkolenie wstępne, które powinno zostać przeprowadzone w formie instruktażu przed przystąpieniem do pracy, a także szkolenie okresowe przeznaczone dla zatrudnionych w placówkach służby zdrowia. Szkolenie mające charakter okresowy…

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenie BHP dla lekarza stomatologa i personelu

Organizacja zatrudniająca przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę zobligowana jest do posiadania ukończonego szkolenia okresowego przeznaczonego dla przedsiębiorców oraz osób pełniących funkcje kierownicze. Szkolenie takie musi być odnawiane co 5 lat. Co…

CZYTAJ WIĘCEJ
  • 1
  • 2